Calendari del curs

2021-2022

Horaris i accessos d’entrades i sortides:

 • 1r d’ESO: de 7.55h a 14.25h (entrada i sortida per la porta principal)
 • 2n d’ESO: de 8.05h a 14.35h (entrada i sortida per la porta principal)
 • 3r d’ESO: de 7.55h a 14.25h (entrada i sortida per la zona de la pineda)
 • 4t d’ESO: de 8h a 14.30h  (entrada i sortida per la zona de la pineda)
 • 1r i 2n de Batxillerat: de 8h a 14.30h (entrada i sortida per la porta principal)
 • Cicles Formatius: de 8.05h a 14.35h (entrada i sortida per la zona de la pineda)

Dies festius:

 • Nadal: 23 de desembre de 2021  –  7 de gener de 2022 (inclosos)
 • Setmana Santa: 11-18 d’abril (inclosos)
 • Festes de lliure disposició: dilluns 11 d’octubre, dimarts 7 de desembre, dilluns 28 de febrer, divendres 29 d’abril i dilluns 2 de maig
 • Festiu a Catalunya: dilluns 6 de juny

Dates assenyalades:

 • Jornada reduïda fins a les 13h: 
 • Darrer dia lectiu: 22 de juny
 • Proves extraordinàries de recuperació 2n de batxillerat:
 • Proves extraordinàries de recuperació d’ESO: 
 • Proves extraordinàries de recuperació 1r batxillerat: 
 • Proves PAU per a 2n de batxillerat:

Lliuraments de butlletins

 • Avaluació inicial : 29 d’octubre
 • 1a avaluació 2n de batxillerat:
 • 1a avaluació altres cursos: 22 de desembre
 • 2a avaluació 2n de batxillerat:
 • 2a avaluació altres cursos:
 • 3a avaluació 2n de batxillerat:
 • 3a avaluació altres cursos:
 • Final 2n de batxillerat:
 • Final altres cursos:
 • Extraordinària 2n de batxillerat:
 • Extraordinària ESO i CFGM:

Disposeu del període d’un dia de reclamacions un cop lliurats els butlletins. Cal emplenar una sol·licitud i lliurar-la a secretaria.

Reunions de famílies

 • Reunions amb els tutors:
 • Famílies de 3r d’ESO per preparar el 4t curs:
 • Famílies de 4t d’ESO per preparar l’etapa postobligatòria: