Organització del curs escolar

Al menú lateral podeu trobar informació sobre aspectes relacionats amb la gestió general i de diversos nivells educatius referents al curs escolar actual:

  • Organigrama
  • Llibres i material
  • Calendari del curs
  • Informacions i autoritzacions
  • Reunions de famílies
  • Criteris d’avaluació
  • Recomanacions d’estiu