Serveis

L’Institut ofereix un seguit de Serveis a disposició de tot l’alumnat que hi estigui interessat:

Serveis propis:

BIBLIOTECA

BAR-CANTINA

REPROGRAFIA

AULA D’INFORMÀTICA

AULA VIRTUAL (MOODLE) agora.xtec.cat/inselstresturons/moodle

Serveis externs en coordinació amb l’Institut:

PSICÒLEG MUNICIPAL

INFERMERA DEL PLA SALUT-ESCOLA

SERVEIS SOCIALS

ESPAI RUTA  (A l’Espai Jove de l’Ajuntament)

ESPAI DE CONEIXENÇA (A l’Espai Jove de l’Ajuntament)

CREDA

CREDV – ONCE