Atenció a la diversitat

L’Institut Els Tres Turons és un centre inclusiu que vetlla perquè tot l’alumnat pugui aprendre a l’aula ordinària, malgrat que presenti dificultats o característiques especials. Potenciem el treball cooperatiu i els projectes dins de les matèries, i també els projectes transversals trimestrals.

PLANS INDIVIDUALITZATS

Se segueixen plans individualitzats metodològics i/o curriculars segons les necessitats de cada alumne/a. Tot i que hi ha uns estàndards, es valoren les necessitats de cada persona per seguir la manera de treballar més escaient i els coneixements a adquirir en cada cas. 

ALTES CAPACITATS

L’alumnat amb altes capacitats té un seguiment per part dels psicopedagogs del centre, que es preocupen per atendre les seves necessitats, tant acadèmiques com personals.

SIEI (Suport intensiu a l’educació inclusiva)

Grup reduït d’alumnes amb el suport d’orientadors pedagògics i d’un professional d’educació especial. Realitza el màxim d’hores possible dins l’aula, amb acompanyament. Es personalitza cada necessitat.

TDAH, DISLÈXIA I ALTRES

Es parteix de les recomanacions estàndards del Departament i es personalitza si s’escau.

AULA D’ACOLLIDA

Els alumnes nouvinguts reben un suport a l’Aula d’Acollida. A les seves classes d’acollida, aprenen la llengua catalana i un munt de coses relacionades tant amb el nostre poble com amb les nostres tradicions. Al llarg del curs realitzen activitats que els ajuden a socialitzar-se i a descobrir allò que ens és propi.

GRUP PIM

Formen part del Pla Intensiu de Millora els alumnes de 1r i 2n d’ESO que necessiten un ritme més lent en l’aprenentatge. Estan en un grup molt reduït d’alumnes per treballar les matèries instrumentals: català, castellà i matemàtiques. Es potencien les competències bàsiques i es reforcen els continguts de manera més personalitzada.

AULA OBERTA

Els alumnes de 3r i 4t poden recórrer a aquest recurs que combina uns estudis curriculars al centre amb dos dies de pràctiques en un espai laboral en col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar. D’aquesta manera s’introdueixen en el món laboral i es preparen per accedir a un cicle formatiu per aprendre un ofici.