Consell escolar

Membres:

  • Presidència: Carme Pascual
  • Representants de les famílies:
  • Representant de l’Ajuntament:
  • Representants del professorat:
  • Representants de l’alumnat:
  • Representant del PAS: Àngels Jiménez