Centre formador

Des del curs 2019-2020 Els Tres Turons és un dels centres formadors per a estudiants del Màster Universitari de Formació de Professionals de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Això significa que rebem estudiants universitaris que fan les pràctiques per entrar al cos de professorat i els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge en referència al funcionament d’un centre, les metodologies, el funcionament de les classes, etc. Alhora aquesta pràctica ens permet fer una valoració constructiva continuada del nostre tarannà coma centre i com a educadors i ensenyants.