CFGS TMA0 Automoció (LOE)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 416 hores.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Horari de tarda