Convenis en pràctiques FCT

La formació en centres de treball

En el marc de la nova Formació Professional, la finalitat del crèdit de Formació en Centres de Treball és el desenvolupament d’estratègies que facin convergir les estructures laboral i acadèmica.

Paral·lelament, es pretén incloure en el currículum de l’alumne/a els coneixements necessaris per fer realitat la seva transició cap al món del treball i, alhora, facilitar al món empresarial el contacte amb llurs futurs empleats. Els objectius que ens proposem d’acomplir van en la direcció que els alumnes siguin protagonistes d’un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals en un àmbit real de treball, on puguin desenvolupar el coneixement assolits a l’escola.

El tipus d’acord serà de conveni (NO LABORAL) entre l’empresa i l’escola, els quals signaran i del qual disposaran còpia el Departament d’Educació, l’empresa, i l’escola.

El seguiment de les pràctiques el realitzarà el Tutor/a de pràctiques de l’alumne/a a través del Quadern de Seguiment, tot mantenint contactes periòdics amb el responsable de la formació en el centre de treball. L’avaluació del crèdit de l’FCT serà continua durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa. El Tutor/a durà a terme, conjuntament amb l’estudiant, la valoració de les característiques de la formació pràctica a fi de vetllar per la seva idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. En acabar el període de pràctiques el Tutor/a demanarà l’avaluació de l’alumne/a al responsable de l’FCT de l’empresa, per tal de poder ésser contemplada en l’avaluació final.

Per a dubtes i consultes, no dubteu en posar-vos en contacte amb el coordinador de FCT del centre Marc Casanellas.