Cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà tenen una durada d’un o dos cursos acadèmics, per accedir-hi és necessari el graduat d’ESO o superar una prova d’accés, durant el curs 2019-20 està previst que en l’Institut Milà i Fontanals s’imparteixen els 12 cicles formatius següents:

16 1601 CFGM Cures auxiliars d’infermeria
02 AG10 CFGM Gestió administrativa
06 CM10 CFGM d’Activitats comercials
08 EE10 CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
08 EE30 CFGM d’Instal·lacions de telecomunicacions (DUAL)
22 IC10 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
19 IM10 CFGM Manteniment electromecànic (DUAL)
15 QU20 CFGM Operacions de laboratori (DUAL)
16 SA20 CFGM Farmàcia i parafarmàcia
17 SC10 CFGM Atenció a persones en situació de dependència
TX TX11 CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gèneres de punt (DUAL)
05 TM10 CFGM Electromecànica de vehicles
  • Els alumnes que hagin cursat i aprovat, o bé obtinguin la qualificació professional del cicle d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques, obtindran directament el carnet professional d’instal·lador en baixa tensió, bàsic i especialista.