CFGS SCC0 Integració social (LOE)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 383 hores.

Competències professionals

Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integraciósocial aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Horari de tarda.

Per a més informació del cicle formatiu, cliqueu aquí