CFGM SC10 Atenció a les persones en situació de dependència(LOE)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 383 hores.

Competències professionals

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Horari de tarda.

Per a més informació del cicle formatiu, cliqueu aquí

SC10