Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior tenen una durada d’un o dos cursos acadèmics, per accedir-hi és necessari el títol de batxillerat o superar un prova d’accés, durant el curs 2019-20 està previst que en l’Institut Milà i Fontanals s’imparteixin els 12 cicles formatius següents:

AEA0 CFGS Ensenyament i animació socioesportiva
02 AGB0 CFGS Administració i finances
06 CMB0 CFGS Comerç internacional
08 EEC0 CFGS Manteniment electrònic
22 ICB0 CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
22 ICC0 CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
19 IMC0 CFGS Mecatrònica industrial
15 QUD0 CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)
16 SAH0 CFGS Higiene bucodental (DUAL)
17 SCB0 CFGS Educació infantil
17 SCC0 CFGS Integració social
05 TMA0 CFGS Automoció

 

  • Els cicles de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i el de desenvolupament d’aplicacions web, tenen el primer curs comú.