CFGM AG10 Gestió administrativa (LOE)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 416 hores.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari de matí.

Per a més informació del cicle formatiu, cliqueu aquí