Servei d’orientació acadèmica i professional

El nostre centre ofereix un servei individualitzat d’Orientació acadèmica I professional. És un servei que oferim al nostre alumnat. L’orientació ha de recollir els mecanismes que permetin que l’alumnat adopti, des de l’inici de la seva etapa formativa, actituds favorables a l’adquisició de competències tècniques, personals, socials i organitzatives, així com estratègies per superar amb èxit els seus estudis i per desenvolupar-se amb eficàcia en el mercat professional.

Els objectius de l’Orientació acadèmica i professional són:

-Promoure l’èxit i la continuïtat en els estudis de l’alumnat i -Prevenir l’abandonament

-Afavorir que l’alumnat trobi la seva especialització professional per millorar la seva inserció qualificada

-Motivar l’alumnat, utilitzant a l’aula, formes de treball que apropin el món productiu.

-Construcció d’una marca personal i vehiculació d’aquesta marca a través de xarxes professionals,

-Anàlisi de tendències del mercat de treball.

-Eines actualitzades de promoció personal.Construcció d’itineraris de formació personals.