Batxillerat

Pel proper curs 2018-19 l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada ofereix dues modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. Per accedir al batxillerat és necessari el graduat d’ESO.

Modalitat ciències i tecnologia Modalitat d’humanitats i ciències socials
1r curs 1r curs
Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Matemàtiques
Tecnologia o Biologia
Química
Física

Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Literatura universal
Llatí o Matemàtiques CCSS
Història del món contemporani
Psicologia i sociologia

2n curs 2n curs
Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Matemàtiques
Tecnologia o Biologia
Química
Física

Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí o Matemàtiques CCSS
Geografia