Proves d’obtenció de títol POT

El Departament d’Educació convoca proves perquè les persones que s’han preocupat de formar-se al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar els coneixements, aptituds i competències, tinguin l’oportunitat d’obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

Quan s’obrin noves convocatòries s’anirà informant en aquest espai.