Suspensió definitiva de la prova externa Batxibac 2020

Us informem que la Comissió Tècnica del programa de currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat confirma la suspensió de la prova externa d’enguany, que estava prevista per al maig de 2020, donada la situació actual d’estat d’alarma. Podeu consultar la informació que hem anunciat al portal XTEC (http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/batxibac/), que us copiem a continuació:

«La Comissió Tècnica del programa de currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (programa batxibac) confirma la suspensió de la prova externa prevista al maig de 2020. No obstant, l’alumnat de 2n pot obtenir la doble titulació i serà qualificat de manera equivalent. Les matèries del currículum francès (Història d’Espanya i França Llengua Francesa i Literatura) seran qualificades amb els mateixos criteris que el conjunt de matèries de 2n de batxillerat. La qualificació que constarà en el Diplôme du Baccalauréat serà la mateixa que la del Títol de Batxiller. L’alumnat que desitgi utilizar el seu Diplôme du Baccalauréat per accedir als estudis de Grau i vulgui millorar la seva nota d’admissió (fins els 14 punts màxims), podrà examinar-se de determinades matèries a la PAU dins de la fase específica i fer valdre les notes obtingudes davant els procediments d’admissió de la Universitat escollida.»

Donat que l’alumnat batxibac que promociona enguany pot obtenir igualment la doble titulació, la nota de la titulació francesa del vostre alumnat serà la mateixa que obtingui per al títol de batxiller. Estem però a l’espera de rebre instruccions de com procedir per a la gestió de la documentació acadèmica que caldrà preparar per a l’administració francesa, us tindrem informades.

L’alumnat batxibac amb titulació francesa també podrà optar a la PAU com alumnat amb titulació estrangera, per la qual cosa l’Institut Joan Brudieu ha de seguir les instruccions d’Unedassis (https://unedasiss.uned.es/home ), entitat que emet l’acreditació necessària per accedir a la fase específica de la PAU de juliol de 2020 a Catalunya i gestionar-ne el procediment.