Seguim impartint el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Per al curs 2018-2019, seguim impartint el Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (el CAS). Les dates de preinscripció són del 2 al 6 de juliol i el període de matrícula és del 16 al 19 de juliol.

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial. La superació de les matèries atorgarà prioritat en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

La superació d’aquest Curs no eximirà de fer la prova d’accés de caràcter general per als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius, però sí que n’incrementarà la qualificació final (d’acord amb l’article 31 del Reial decret 1363/2007). La resta d’efectes es mantindran igual que en el curs 2017-2018.