Resultats Selectivitat i Baccalauréat 2019

El 98,1% (51) dels 52 alumnes de l’Institut Joan Brudieu que es van examinar de les proves d’accés a la universitat (PAU) en la seva totalitat (fase general + fase específica) els dies 12, 13 i 14 de juny podran accedir el curs que ve a la universitat. El percentatge d’aprovats és gairebé idèntic, sis dècimes inferior, al de l’any passat (98,7%). La nota mitjana global de les PAU és enguany de 6,631. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat d’aquests estudiants ha estat de 7,65, i la nota mitjana d’accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,242. Cal felicitar, a més, els dos alumnes de l’Institut que ha obtingut una nota igual o superior a 9: Josep Miret Tomàs i Pau Martí Clotet, ambdós amb 9,200, que han estat mereixedors de la Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat, que el Govern de la Generalitat atorga a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts. Enguany seran 693 estudiants (406 noies i 287 nois) que rebran aquesta Distinció en l’acte de lliurament que tindrà lloc el divendres dia 19 de juliol a les 17:00 hores a L’Auditori, carrer Lepant, 150, de Barcelona. Moltes felicitats!!!

Cal esmentar, a més, el 100% d’aprovats a la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat (4 alumnes aprovats de 4 presentats) de la primera promoció del Batxibac a l’Institut Joan Brudieu. Aprovant aquest examen, i juntament amb el Batxillerat aprovat, obtenen una doble titulació: Batxillerat i Baccalauréat (Batxibac). A més, aquesta nota els equival a la fase general de les PAU, i és per això, que aquests alumnes tan sols s’han presentat a la fase específica de les PAU i no comptabilitzen en aquestes estadístiques de PAU. Entre els quatre alumnes del Batxibac, n’hi ha un alumne, Josep Armengol Obiols, que ha obtingut com a nota final del títol de baccalauréat una nota superior a 9, en concret, 9,19. Moltes felicitats!!!