Prova d’avaluació de quart d’ESO 2021

Els pròxims 17 i 18 de febrer l’alumnat de 4t ESO realitzarà la Prova d’Avaluació de Quart d’ESO 2021, que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic. És el desè curs que s’aplica, ja que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012.

La prova serà la mateixa per a tots els centres educatius d’educació secundària obligatòria de Catalunya. S’avaluarà si l’alumnat és capaç d’aplicar allò que ha après a l’aula en situacions de la vida quotidiana. L’alumnat disposarà de 60 minuts útils per fer cada prova, excepte en la prova de llengua estrangera i en la cientificotecnològica, en què tindrà 15 minuts més, amb aquesta distribució:

 • 17 de febrer, a partir de les 08:45:
  • Matemàtiques
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès o francès)
 • 18 de febrer, a partir de les 08:45:
  • Llengua catalana
  • Àmbit cientificotecnològic

A l’Institut Joan Brudieu, l’horari d’aplicació concreta de les Proves de Quart d’ESO 2021 serà el següent (enllaç):

 • L’alumnat s’asseurà seguint l’ORDRE ALFABÈTIC, començant per la columna que està més propera a les finestres i així successivament, en totes les proves.
 • A les proves, NO s’explicaran continguts ni enunciats.
 • NO es pot sortir de l’aula cap alumne/na, encara que hagi acabat la prova.
 • DIMECRES 17 de febrer:
  • Quan tothom hagi acabat la segona prova, cap a les 11:00 h, l’alumnat anirà al PATI fins a les 11:30 h. A les 11:30 h, tot l’alumnat de 4 d’ESO ha de tornar a les aules per tal de poder començar puntualment a les 11:35 la tercera prova, la de Llengua estrangera (anglès o francès)
  • La prova de Llengua francesa es realitzarà a l’aula A112. Les de Llengua anglesa, a les aules respectives.
 • DIJOUS 18 de febrer:
  • Quan tothom hagi acabat la segona prova, cap a les 11:15 h, l’alumnat anirà al PATI, fins a les 12:00, hora en què acaba l’esbarjo.

Els resultats de les proves de tots els alumnes es comunicaran al centre educatiu a partir del 3 de maig. Les famílies rebran a continuació la informació sobre els resultats dels seus fills o filles. Les dades concretes de la prova de cada centre i de l’alumnat seran confidencials. Els resultats es tindran en compte a l’hora de valorar si l’alumnat ha superat o no el curs o l’etapa, però no seran determinants. La decisió final correspon al centre educatiu.