Petits canvis de currículum al Batxillerat d’Arts

A partir del curs 2017-2018 hi haurà petits canvis de currículum al Batxillerat d’Arts (Currículum BTX – LOMCE a l’Institut) que no afecten les llistes de llibres de text publicades, ja que aquestes matèries no en tenien:

  • Per a B1, l’alumnat realitzarà dues matèries alhora: Cultura Audiovisual I passa a ser de 2 hores i anirà acompanyada de la matèria Tècniques d’expressió graficoplàstica, que també serà de 2 h. Entre les dues matèries, 4 hores.
  • Per a B2, l’alumnat que hagi triat Cultura audiovisual II ha de saber que serà una matèria íntegra de 4 hores.

BTX: Arts