Núria Vela, guanyadora del V Premi Sebastià Bosom

El Treball de Recerca de l’alumna Núria Vela Romeu ha resultat guanyador de la V Edició del Premi Sebastià Bosom al millor treball de recerca de Batxillerat de temàtica cerdana, organitzat pel Grup de Recerca de la Cerdanya. El treball premiat ha estat “La Cerdanya a través de l’aigua“, essent-ne el tutor Marc Meya. La guanyadora rebrà el premi en un sopar que tindrà lloc a l’Hotel Muntanya de Prullans el 9 de setembre. Moltes felicitats!!!

Resum del treball, elaborat per Núria Vela

Partint de l’interès per saber com afecta la geologia de la Cerdanya a l’aigua de les fonts naturals, s’ha plantejat conèixer les diferències entre les dues vessants que componen aquesta fossa i quines són les característiques de les aigües de cada banda. Desprès de la recerca realitzada sobre l’aigua i la geologia de la Cerdanya, s’ha procedit a fer un anàlisi fisicoquímic, mesurant la temperatura, la duresa, la conductivitat, els nitrats i nitrits, el pH i l’alcalinitat; i un biològic a partir de les diatomees presents a l’aigua. A més a més, per tal de donar sentit al títol del treball, s’ha creat un itinerari per btt que ajunta casi totes les fonts analitzades. Finalment, s’ha comprovat que hi ha una clara diferència entre els resultats de l’aigua de les fonts de l’obaga i les de la solana, amb alguna excepció, i que hi ha una estreta relació entre la contaminació de l’aigua i el contingut de diatomees.