Inscripció a la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat

S’ha convocat la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2018-2019. La sol·licitud s’ha de fer telemàticament de l’1 al 7 de març de 2019 a l’aplicació que es troba disponible al web del Departament d’Educació (Serveis > Proves > Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats> Títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat). Els alumnes accediran a l’aplicació informàtica amb el seu DNI/NIF/passaport i el seu codi RALC. A la sol·licitud que es generarà amb les seves dades, han de comprovar que siguin totes correctes i, en cas que no fos així, marcar la incidència i comunicar-la al centre educatiu. Els alumnes poden descarregar i/o imprimir el document provisional de la seva sol·licitud, consultar l’estat de la sol·licitud i descarregar-se-la, una vegada validada pel seu centre educatiu, amb la informació de la seu on faran els exercicis escrits i l’exercici oral. L’alumnat de l’Institut Joan Brudieu realitzarà aquestes proves a l’Institut Samuel Gili i Gaya, de Lleida, els dies 6 i 7 de maig.