Documentació del curs 2021-2022

A l’apartat “Curs 2021-2022” d’aquest pàgina web (Menú > L’Institut > Curs 20210-2022) hi ha penjada tota la informació relativa a l’actual curs escolar: calendari escolar (format anualformat resumit); horaris de grups i llistes del professorat per nivells i/o famílies professionals:

També hi trobareu la informació Dossier informatiu d’inici de curs per a les famílies, així com la presentació que hem elaborat per informar sobre la gestió de casos COVID a l’Institut per a les reunions de famílies (23/09/2021).