Documentació del curs 2019-2020

A l’apartat “Curs 2019-2020” d’aquest pàgina web (Menú > L’Institut > Curs 2019-2020) hi ha penjada tota la informació relativa a l’actual curs escolar: calendari escolar (format anualformat resumit); horaris de grups i llistes del professorat per nivells i/o famílies professionals [S1 S2 S3 S4 B1B2Administració i Informàtica (CFM i CFS)Sanitat i Serveis a la comunitat (CFM i CFS)]; Dossier informatiu d’inici de curs per a les famílies, etc