Convocatòria per a la Prova d’Accés a CFM

El dijous 25 de juny es realitza a l’Institut Joan Brudieu la Prova d’Accés a CFGM. Es convoca a totes les persones aspirants a les 8:30 h del matí. L’entrada a l’Institut es farà per la porta que dona al pati, situada al Camí de la Palanca.

  • Mesures de seguretat
   • Porteu mascareta. És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.
   • Cal mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions.
   • Renteu-vos les mans abans d’accedir i d’abandonar l’aula.
   • No podreu compartir el material.
   • Les persones aspirants amb símptomes clars compatibles amb la COVID-19 no s’han de presentar a l’Institut per participar en les Proves
  • Accés a l’Institut i identificació
   • L’entrada a l’Institut es farà per la porta que dona al pati, situada al Camí de la Palanca.
   • Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat.
   • La crida de la persona aspirant per comprovar-ne la identitat i accedir a l’aula es farà de manera esglaonada, a fi d’evitar aglomeracions en el passadís.
   • És obligatori identificar-se amb el document d’identificació original (DNI, NIE o passaport), que ha de coincidir amb el de les dades de la inscripció.
   • Si la persona aspirant no consta en la llista d’admesos, no se li permet l’entrada.
   • Dins l’aula, a la persona aspirant se li assignarà una cadira determinada. Haurà de dipositar els objectes personals (motxilles i altres) a sota de la cadira.
   • Si la persona és esquerrana, haurà d’avisar-ho per correu electrònic abans de les 11:00 del dimarts 23 de juny (iesjoanbrudieu@xtec.cat) per tal de disposar de la cadira amb pala adequada.
  • Desenvolupament de la prova
   • Es reparteixen tots els exàmens a l’inici de cada bloc i la persona aspirant es distribueix el temps de resolució de la millor manera.
   • S’han de respondre totes les qüestions plantejades en el quadern de cada matèria.
   • L’aspirant ha de signar els exàmens que lliura per tal que quedi constància d’aquest fet, encara que els exercicis estiguin en blanc.
   • Els aspirants que finalitzin la part de la prova corresponent al primer bloc abans del temps previst, hauran de romandre en el seu lloc d’examen per motius de seguretat sanitària.
   • A partir de les 11:00 h comença el segon bloc de la prova. No es podrà sortir de l’aula fins després de 20 minuts d’haver començat aquest segon bloc.
   • La sortida de l’Institut es farà per la porta principal del carrer Iglesias Navarri, 27. Cal evitar aglomeracions.

20_CF_Proves_acces_CFM_Desenvolupament
20_CF_Proves_acces_CFM_Desenvolupament