Concurs d’anglès The Big Challenge 2018

El 17 d’abril, a les 12:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut, es desenvoluparà l’edició del Joc-Concurs d’anglès THE BIG CHALLENGE, dirigit a tot l’alumnat d’ESO que fa anglès com a llengua estrangera. Hi participen alumnes de l’Institut, de tots els nivells de l’ESO, que opten a diferents premis, provincials i nacionals.

L’objectiu del concurs THE BIG CHALLENGE és el d’afavorir l’aprenentatge de l’anglès mitjançant un activitat lúdica de caràcter pedagògic. La prova, de 45 minuts, consisteix en 54 preguntes de tipus test amb una única resposta correcta d’entre quatre possibles, i comprèn aspectes de vocabulari, gramàtica, pronunciació i civilització. Existeix un qüestionari específic per a cada nivell de l’ESO. La prova és individual i no s’hi permet cap tipus d’ajuda externa ni cap material de suport (llibre, diccionari, etc).