Avis a les famílies

Us comuniquem que el dimarts 3 d’octubre de 2017 hi ha convocada a Catalunya una jornada de vaga general. A hores d’ara es desconeix el nombre real de professorat que exercirà el seu dret individual a la vaga. Tanmateix, l’Institut garantirà, amb els serveis mínims que es proposen des del Departament (en anteriors convocatòries de vaga els serveis mínims a secundària s’han concretat exclusivament en la presència d’1 membre de l’equip directiu) i amb tot el professorat que no hagi donat suport a la proposta de vaga, el dret de l’alumnat a romandre al centre.