Aprovació de la Memòria Anual, la Programació Anual i les NOFC de l’Institut

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 21 de novembre, la Memòria Anual del Centre (MAC) i tots els seus annexos, la Programació Anual del Centre (PAC) i tots els seus annexos i l’actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web.