Què és la FCT?

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)?

La Formació Professional en Centres de Treball (FCT) són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments post-obligatoris en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

 

CICLES  FORMATIUS HORES

FCT

MODUL

FCT

FAMÍLIA

PROFESSIONAL

DURADA

CICLE

HT10 CFGM CUINA i GASTRONOMIA 350 H M12 HOTELERIA I

TURISME

2000 h
HT30 CFGM SERVEIS DE RESTAURACIÓ 350 H M14
IA10 CFGM ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 383 H M14 INDÚSTRIES

ALIMENTÀRIES

IA60  CFGM  FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA 383 H M13
HTB0 CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 350 H M14 HOTELERIA I

TURISME

HTA0 CFGS AGÈNCIES DE VIATGES I

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

350 H M14
HTF0 CFGS GUIA, INFORMACIÓ I

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

350 H M14
HTE HTE0 CFGS DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ 350 H M15
HTD0 CFGS DIRECCIÓ DE CUINA 350 H M14
IAB0 CFGS PROCESSOS I QUALITAT EN LA

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

383 H M16 INDÚSTRIES

ALIMENTÀRIES