Normes d’ús dels espais

 

1-. Utilització de les aules comunes

L’alumnat haurà de tenir en compte els següents aspectes a l’hora d’utilitzar les aules:

 • No es pot menjar ni beure a les aules.
 • Els telèfons mòbils no es poden utilitzar ni poden sonar a les aules.
 • No es pot escoltar música a les classes ni portar auriculars.
 • No és permès entrar a classe amb barrets, gorres o caputxes.
 • No és permès l’ús de cap mena de dispositiu d’enregistrament d’àudio o imatge, excepte amb autorització expressa – amb finalitats pedagògiques – del professorat.

2- Utilització de les aules informatitzades

 • L’alumnat no pot estar mai sols a les aules específiques.
 • En el canvi de classe, l’alumnat surt i es tanca l’aula amb clau.
 • L’ús d’Internet ha de tenir, exclusivament, finalitats acadèmiques i educatives.
 • L’alumnat ha d’apagar correctament l’ordinador i el monitor.
 • L’alumnat és responsable de l’ordinador assignat.
 • Si un ordinador presenta problemes, l’alumnat ho ha de comunicar al professorat. Cal que no intenti resoldre el problema ell mateix.

3- Utilització de tallers, laboratoris i espais específics

Els Departaments docents responsables d’aquests espais elaboraran criteris específics d’utilització, optimització i control.

4- Utilització dels armariets

L’alumnat només pot fer ús dels armariets durant el dia i té l’obligació de buidar-lo i deixar-lo obert en acabar aquest. Aquells armariets que estiguin tancats al final de la jornada lectiva seran oberts per la Direcció del centre, qui deixarà les pertinences trobades a consergeria. L’alumnat reincident podrà ser sancionat.

El Centre no es responsabilitza dels objectes personals i de valor que amb motiu de robatoris es puguin produir durant l’utilització d’aquests armariets.

L’alumnat només pot fer ús dels armariets durant el dia de servei i té l’obligació de buidar-la en acabar aquest.

Avis: No està permès jugar a jocs de taula a les aules, als passadissos ni a la cafeteria de l’Institut.