Horari entrada i sortida del Centre

 

  • El Centre és obert de 7:45 a 21:45, començant l’activitat acadèmica a les 08:00 i finalitzant la mateixa a les 21’30 hores, de dilluns a divendres. En general, els grups de matí comencen a les 8 hores i finalitzen a les 14:30 hores. Els grups de tarda comencen a les 15:00 hores i finalitzen a les 21:30 hores. Tant a l’horari de mati com de tarda hi ha un període d’esbarjo de 30 minuts de durada. Durant aquest període, les aules resten tancades.
  • En el cas dels cicles formatius d’Hoteleria i d’Indústries Alimentàries, aquest horari pot canviar segons els criteris dels Departaments i de la Direcció del centre.
    • Totes les classes tenen una durada de 60 minuts, en els quals s’inclou el canvi de classe.
    • Els alumnes majors d’edat podran entrar i sortir del Centre sota la seva responsabilitat.
    • Els alumnes menors d’edat, hauran de portar una autorització dels seus pares o tutors legals en la que expressament donin permís per sortir del Centre a l’hora de l’esbarjo i/o entrar més tard o sortir abans en el cas d’absència del professorat. En qualsevol altra circumstància, l’alumne menor d’edat haurà de dirigir-se al seu tutor o a la Direcció del Centre, qui es posarà en contacte amb els pares o tutors legals per confirmar l’autorització de sortida del Centre.
    • L’alumnat és responsable de portar la documentació que l’acrediti com a membre d’aquest col·lectiu.