Espais d’innovació organitzativa i metodològica a les aules

Espais d’innovació organitzativa i metodològica a les aules

Racons d’itinerari lliure globalitzats

El curs 2019-2020 hem començat a treballar amb una NOVA ORGANITZACIÓ d’aula en els nivells de P3 i P4, amb la intenció de poder continuar en cursos més superiors. 

Aquesta NOVA ORGANITZACIÓ suposa organitzar l’Espai d’una manera concreta i un mobiliari diferent genera una  reflexió i canvi en la metodología que afecta positivament a  l’experència educativa de l’infant. 

Els Objectius que volem aconseguir amb aquest canvi són:  

 • Adequar l’espai a l’edat dels infants. 
 • Fomentar l’autonomia dels infants. 
 • Fomentar l’aprenentatge entre iguals. 
 • Afavorir el procés de socialització. 
 • Diversificar les formes d’arribar als aprenentatges. 
 • Oferir materials manipulatius que permetin experimentar, investigar i vivenciar els aprenentatges.  

Com ho estem fent?

 • Proposem diverses activitats a l’aula en el mateix moment. Cada infant va creant el seu propi itinerari d’acció escollint les activitats que va fent en funció dels seus interessos i preferències. Oferim entre 6 i 8 activitats, depenent del nivell.  
 • Es treballa en petit grup, en parelles o individualment depenent de la tasca. Aquest fet fa que es multipliquin les interaccions entre els infants i afavoreix la socialització. Constantment hi ha rotació de participants en les activitats. D’altra banda permet a l’infant fer la gestió del seu propi temps i prendre decisions.
 • Oferim un ampli ventall activitats setmanals que permeten a l’infant anar al seu propi ritme i crear el seu coneixement de diferents formes, des de la vessant artística, matemàtica, simbòlica, comunicativa… 
 • Oferim molta varietat material manipulatiu per que els infants puguin trobar molts elements motivadors i diferents que els convidin a probar, descobrir ,investigar, compartir, jugar… 
 • Proposem activitats que permetin donar diferents respostes en funció del desenvolupament de l’infant, és a dir, respectant els diferents ritmes evolutius que trobem al grup.
 • Proposem activitats que generen  un aprenentatge funcional i significatiu. És a dir, un aprenentatge que tingui significat per l’infant que parteix dels seus interessos i possibilitats. I d’altra banda, que l’infant senti la necessitat d’aprendre per que ho necessita i que allò que està aprenent  té una funció. L’infant té un paper actiu en el seu aprenentatge.

Estem molt satisfets/es dels resultats obtinguts fins ara, creiem que estem aconseguint els objectius que ens havíem marcat.