Comenius

Els programes Comenius han estat uns programes europeus que han tingut l’objectiu de reforçar la dimensió europea en el terreny de l’educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i la cooperació entre els diferents institucions. La Unió Europea subvenciona diferents accions amb la finalitat de desenvolupar projectes educatius conjunts entre l’alumnat i el professorat.

L’escola Martinet ha participat durant els cursos 2013-2015 en el projecte Comenius “Myths, Legends, Fairytales and Culture in Europe” juntament amb escoles de cinc països europeus: Regne Unit (Escòcia), Xipre, França, Polònia i Alemanya. 

En el projecte va participar tot l’alumnat del centre (de P3 a 6è) amb l’objectiu principal d’aprendre el propi patrimoni cultural i el dels altres països europeus, comprendre la seva importància, respectar-la i aprendre entre les similituts i diferències. Vam encoratjar un fort respecte per la nostra cultura tot integrant els principis de diversitat entre tots els participants: alumnat, personal docent, pares i comunitat educativa en general. Mitjançant la promoció de la cooperació entre escoles europees s’ha intentat enfortir els lligams entre la família europea.

El projecte va estudiar les llegendes locals, mites i contes a partir de tres activitats que van progressar de manera simultània: introducció (conèixer nous països i les seves cultures), desenvolupament (intercanvi de contes de cada cultura) i final (creació d’un conte europeu entre tots). Això es va lograr mitjançant:

  • Intercanvi de llegendes, mites, contes, música, etc de cada país.
  • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques de tots els participants mitjançant d’un quadern de frases en totes les llengües del projecte.
  • Ús de les TIC per ensenyar a l’alumnat que per compartir resultats i treballar amb altres nens i nenes la distància no té per què ser un obstacle en la cooperació.
  • Composar una cançó entre tots i totes.

 

Vestíbul