Binding – Impuls a la lectura

La nostra escola està col·laborant amb el projecte Binding de la Universitat de Barcelona, un projecte basat en l’evidència científica i destinat a millorar l’aprenentatge de la lectura.

Un dels principals objectius d’aquesta primera fase és aconseguir més velocitat lectora, sobretot la d’aquells nens a qui costa una mica més llegir.

Es tracta de desenvolupar eines per a l’adquisició i la millora de les habilitats lectores. Tenim com a missió no deixar cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta és una capacitat bàsica de la comunicació humana i del creixement personal.

La comunitat científica ha arribat al consens que la principal causa del fracàs escolar és la dislèxia o dificultat lectora. Incomptables estudis afirmen que els nens que tenen una descodificació lectora situada per sota del percentil 30 a primer de primària són els que tenen més probabilitats de no acabar l’educació obligatòria.

Per tant, és mitjançant la creació, el desenvolupament i l’aplicació de la metodologia Binding que ens hem marcat com a objectiu reduir el baix rendiment escolar dels nostres nens i nenes.

Per l’Escola Martinet és una metodologia més en l’aprenentatge de la lectura. Per tant, és un complement més a les nostra manera d’ensenyar a llegir.

El projecte Binding no té ànim de lucre, i destina tots els recursos que es generen en el mateix projecte a produir i desenvolupar estudis científics i noves investigacions, a la millora constant dels nostres materials i a una obra social creixent que estem duent a terme per poder fer arribar el tractament a tothom que el necessiti.

Per saber-ne més: https://www.ubinding.cat/visita/projecte-binding/