Erasmus +

ERASMUS + és el programa de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Aquest està dissenyat per donar suport als països participants en la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l’esfera de l’educació superior i la joventut.

Des de fa anys, el nostre centre està fermament compromès en orientar els nostres alumnes cap a la millora de les seves competències. Entre d’altres, la competència lingüística en llengua estrangera, mitjançant el nostre compromís amb els projectes Erasmus +.

Aquestes accions afavoreixen el desenvolupament, la transferència i implementació de pràctiques innovadores que garanteixen una millora de la nostra qualitat educativa. A més ajuden a impulsar les competències bàsiques, especialment, les llengües i les TAC entre el nostre alumnat. Afavoreixen la prevenció de l’abandonament escolar i fomenten la inclusió i el respecte cap a altres cultures.

Els cursos 2015-2017 i 2019-2022 l’Escola Martinet ha coordinat i coordina projectes europeu Erasmus+ de la UE. Aquest programa s’ha creat com resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals. Hi han diferents tipus de programes, entre ells la Acció clau 2 (en el que participar la nostra escola). Aquest programa es centre en la cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l’ocupabilitat, la creativitat i l’emprenedoria.

 

Els projectes portats a terme són els següents:

 

KA 229 – AIM (Active and Innovative Methodologies) 2019-2022
https://erasmus-aim.com/

Aquest projecte està enfocat a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’àrea de les matemàtiques, la robòtica i les TACs, mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques entre 5 centres europeus: L’Escola Martinet, escola coordinadora i engegadora del projecte; Newark School, de Malta; Petkim Latife Hanim Ilkokulu de Turquia; Create Partnership Trust, del Regne Unit i Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi d’Itàlia.

Mitjançant les activitats proposades pretenem innovar en l’aprenentatge de les matemàtiques, fent-les més properes i vivèncials, potenciant el treball cooperatiu i la interacció entre l’alumnat. La llengua d’ús d’aquest projecte és l’anglès.

                         KA101 – 2017-2018: Formació de l’equip docent en metodologies actives i innovadores.

Amb aquest projecte l’Equip Docent va poder participar en diferents formacions per potenciar les metodologies actives i innovadores. Les formacions es van produir en diferents institucions europees a Utrecht, Florència, Roma, Plymouth, Chester i Oxford. També es va realitzar un Job Shadowing de tres mestres a una escola de Londres. Gràcies a aquest projecte, a part de millorar la competència lingüística de l’equip docent, es van engegar canvis metodològics com “Flipped Classroom” i les àrees CLIL / AICLE.

KA 219 – HAPPENS (Health Action Promoting the Physical, Emotional, Nutritional and Social) 2015-2017 https://erasmusplushappens.com/

 

 

 

 

 

                       

 

 

El projecte KA 219 – HAPPENS (Health Action Promoting the Physical, Emotional, Nutritional and Social) 2015-2017 que es portà a terme a la nostra escola s’anomenà “Health Actions Promoting the Physical, Emotional, Nutritional and Social” i va tenir com a objectiu millorar l’estat físic, anímic i de salut del nostre alumnat, professorat i de la comunitat local en general. Es realitzaran activitats per prendre consciencia de la importància de cuidar el nostre cos, no tan sols per fora sinó que també per dintre. Ja és habitual veure accions que es centren en una millora de la nutrició i de l’estat físic, però aquest projecte va més enllà i pretén que tots i totes comprenguem la importància que té el saber cuidar també de la nostra ment. La nostra escola participà en aquestes accions com coordinadora i responsable d’una associació en la que participen cinc escoles més d’Europa (Irlanda, Regne Unit, Polònia, Itàlia i Grècia).  

 

IMG_1658