Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP)

 

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i incrementar l’exposició i l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.

Pàgina oficial del projecte:
 

SOM ESCOLA ACREDITADA ERASMUS!!!

Ja és oficial!!!!

Som Escola Acreditada Erasmus!!!

Ho hem aconseguit!!!

El passat novembre l’escola presentava un potent projecte al SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) per aconseguir l’Acreditació Erasmus. Aquestes acreditacions, molt complicades d’aconseguir,  han estat concedides a aquells centres educatius (públics, privats, d’infantil, primària, secundària… ) que han demostrat la seva expertesa en aprofitar els diferents programes europeus per vertebrar accions educatives, millorant els centres educatius. 

Aquesta acreditació proporciona a l’Escola Martinet un marc de treball internacional continu fins a l’any 2027 on desenvoluparem i millorarem 3 gran eixos a l’escola: 

  • L’ educació artística.
  • Les àrees CLIL / AICLE
  • La Competència Digital

Planificarem diferents accions com formació del professorat, visites a altres centres experts europeus, intercanvi d’activitats entre escoles europees, rebrem mestres d’altres centres educatius europeus, etc.

Continuem el treball constant per fer de l’escola Martinet una escola encara més gran, més emprenedora, més participativa i connectada amb el món.