Consell escolar actual

Membres del consell actual

Consell Escolar 2018 – data de constitució: 18 de desembre de 2018


President del Consell Escolar:
 
Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis:
 
Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar:
 
Sra. Francesca Vílchez Vílchez
 
Representant de l’Ajuntament:
 
Sr. Manel Clavijo.
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis:
 
Sr. Marc Gené
 
Representant de l’AMPA:
 
Sra. Remei Guevara
 
Representants del Sector Pares i Mares:
 
Sra. M. José Godoy
Sra. Raquel Montero
Sr. Ángel Otero
Sra. Isabel Santero
 
  
Representants del Sector Mestres:
 
Sr. Manuel Capitan
Sra. Carme López
Sr. Xavi Malo
Sra. Elena Pueyo
Sra. Ana Sebastiá