Història

L’Escola Martinet és una escola pública que va començar les activitats el curs 2008-2009. Aquest és el desè curs de funcionament. El seu nom ha estat escollit per majoria de la Comunitat Educativa al llarg del primer any d’història.

És un centre educatiu públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que oferta els nivells educatius de les etapes d’Educació Infantil i Primària.

Creiem important els vincles de connexió amb les escoles bressol de l’àrea d’influència del centre per tal de poder compartir experiències i rebre una primera informació de l’alumnat que ens arriba.

L’escola està ubicada al carrer Martinet núm. 1 de la localitat de Cornellà de Llobregat (al costat de la sortida 15 de la Ronda de Dalt, a la zona coneguda com Can Famadas, al barri d’Almeda de la localitat).

És una escola de doble línia des de P3 a 6è curs de primària (dos grups per nivell). 

L’escola està adscrita als instituts d’educació secundària de la zona: Institut Joan Miró i Institut Martí i Pol.