Escola Verda

 

El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l’entorn. Així doncs, entén que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.

El Pla d’acció 2020-23 pretèn desenvolupar una sèrie d’objectius , alguns de continuïtat i, altres nous:

  1. L’energia i el seu estalvi.
  2. Contextualització del currículum respecte a l’aigua.
  3. El conreu de l’hort.
  4. Compostatge.
  5. Estalvi ús paper. Reutilització llibres de text
  6. Millora i manteniment de centre.
  7. El canvi climàtic

Escola verda - La Salle ManlleuEl programa escoles verdes