Medicaments i aspectes sanitaris

L’alumnat ha de venir a l’escola sempre en bon estat de salut, ja que si es troben malament passen una mala estona. Tampoc ha de venir al centre amb malalties de tipus infecciós donat que hi ha molts riscos de contagis (p.e.: conjuntivitis vírica, etc.). Tingueu sempre present que l’escola no pot administrar cap medicament als vostres fills en el cas de què es trobin malament (febre, mal de cap, mal de panxa, …). El nostre procediment serà avisar a la família si considerem que el nen o la nena no està en condicions de romandre a l’escola.

Si alguna criatura ha de prendre alguna medicina en horari escolar caldrà que porteu la prescripció mèdica, on s’especifiqui el medicament, la dosi i l’hora que ho ha de prendre. Cal escriure, també, el nom, la dosi i l’hora en la capsa del medicament.

En cas d’accident es farà la primera cura a l’escola, si es creu oportú es trucarà a la família. Si és necessari el trasllat a un servei mèdic, es trucarà al 112 per a què traslladi a l’infant i a la vegada es trucarà a la família. Si la família no hi és en el moment del trasllat, personal del centre acompanyarà al nen o a la nena.

En el cas de què detecteu pediculosi (polls al cap) us preguem que ho comuniqueu a l’escola, inicieu ràpidament el tractament i tingueu el nen o la nena a casa fins que s’hagi solucionat el problema. L’escola lliurarà una circular orientadora del tractament a seguir i de la previsió necessària.