Biblioteca escolar

La Biblioteca Escolar del centre pretén ser un espai de recursos on tant l’alumnat com el professorat, i tota la comunitat educativa en general puguin trobar informació en diversos suports. El fet de treballar Projectes i no tenir llibres de text dona  rellevància al paper de la Biblioteca Escolar dins el centre intentant oferir suport i recursos a  tota l’activitat docent del centre. 

 

 

 

 

A més a més cada aula de l’escola disposa d’una Biblioteca amb selecció de documents feta pels mestres. 

 

Són nombroses les activitats que es dinamitzen des d’aquest espai:

 • MALETES VIATGERES: Aquesta activitat es realitza de P3 a 6è. Cada dimecres un alumne s’emporta la maleta, aquesta conté diversos formats: llibres de coneixements, revistes, àlbums il·lustrats, còmics… És una activitat per compartit el gust per la lectura amb la família. Posteriorment els alumnes expliquen a la resta de companys quin és el títol que més els ha agradat, si volen remarcar quelcom… 

 

 • REPTE LECTOR: És una proposta de dinamització lectora, que pretén atreure als lectors a formats diferents dels que estan habituats. L’objectiu és aconseguir llegir una gran varietat de llibres i descobrir autors i gèneres que d’una altra manera potser els alumnes no escollirien. La proposta d’aquest any és “6 mesos / 6 reptes” (poesia, còmic, àlbums il·lustrats…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • CLUB DE LECTURA: És també una activitats per dinamitzar la lectura, actualment les trobades són amb alumnes de Cicle Superior interessats a compartir el llibre de Wonder, ens trobem quinzenalment per tal de conversar sobre el que han llegit i participant amb la seva opinió. L’objectiu principal és passar una bona estona parlant i comentant la lectura i fer-ho de manera distesa, sense pretensions ni avaluacions. 

 

 

 

 

 • EL CONTE DEL MES : És una activitat mensual que es realitza a l’hora del pati pels alumnes de Primaria. En aquest cas consisteix en l’animació a la lectura mitjançant l’explicació de contes, històries, biografies per part d’un mestre del claustre. El conte s’escull en funció de la demanda dels infants, temes d’actualitat o clàssics que tothom hauria de conèixer.

 • ESPAIS DE LECTURA ALS PASSADISSOS: Tot aprofitant els passadissos amples i lluminosos dels quals disposem a l’escola, hem habilitat conjuntament amb els alumnes espais amb llibres, catifes, coixins per aconseguir un racó de lectura diferent més dispers i relaxant.

 

 

 

 

 

 • BIBLIOPATI: Cada dimarts, tant al pati d’Educació Infantil com al de Primària, els alumnes encarregats apropen a la resta de companys els llibres a un espai més informal, donant-los la possibilitat de llegir a l’aire lliure, creant un espai alternatiu.

 

 

 

 

 

 

 • PROJECTES A MIDA: Certs projectes dels que fem a l’escola els Introduïm a la Biblioteca fent confluència del tema tractat amb la literatura, emprant àlbums il·lustrats, els nous llibres de coneixements, novel·les… Sempre intentant generar interès pel tema i creant plaer per aquestes lectures, dinamitzant-les al mateix temps. Des de l’aula intentem fer-nos bones preguntes, ja que només d’aquesta manera podrem fer una cerca interessant posteriorment i així “Comencem a investigar!” Des de la BE també “Apropem l’alumnat a la realitat” per ajudar-los a entendre el tema tractat de manera funcional, pràctica i més vivencial, tot ampliant els seus coneixements previs i les noves informacions adquirides. I per últim “Fem difusió” intentant donar sentit a la investigació feta, tot compartint les seves experiències. Aquesta difusió la fem mitjançant exposicions, presentacions… On els alumnes són capaços de traspassar la informació als seus companys, famílies, mestres… I de transferir la metodologia emprada a nous projectes.

 

 

 

 

 

 • HORA DEL CONTE: És una activitat que es realitza pels alumnes d’Infantil. Un cop a la setmana van a escoltar un conte a la Biblioteca. Depenent  del grup varia l’activitat.  Així podem trobar  contes explicats en Anglès “STORIES & FAIRY TALES”, contes explicats pels infants o contes teatralitzats.

 • PRÉSTEC: Els alumnes de cicle superior disposen d’un carnet de Biblioteca que els permet fer préstec de documents per treure’ls fora de l’Escola. Així,  es fan responsables del document fins al seu retorn.  Intentem amb aquesta activitat donar a conèixer a l’alumnat el procediment de funcionament de les Biblioteques Públiques.

 

 

 

 

 

 

 • EXPOSICIONS  TEMÀTIQUES:  Al llarg del curs, a la Biblioteca  es creen exposicions temàtiques així com de Novetats que ajuden a despertar  la curiositat dels infants sobre temes  concrets d’actualitat o d’interès per donar suport al treball del curricular.

Aquestes exposicions també són un mitjà per compartir els Projectes que es fan a l’Escola. Essent els alumnes els encarregats de mostrar, en aquest cas, les seves descobertes  a la resta de la comunitat educativa.  

 

 

 

 

 

 • APADRINAMENT LECTOR: Els alumnes de Cicle Inicial tenen un padrí del Cicle Superior que els acompanya en la lectura sel·leccionant contes per ells,  compartint lectures…

(Veure també: https://agora.xtec.cat/escolamartinet/projectes/apadrinament-lector-1r-5e/)

 •  

 

 

 

 

 • FORMACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: L’espai de Biblioteca també s’utilitza per fer formacions a la Comunitat Educativa: ESCOLA DE PARES (AMPA), Xerrades i conferències de formació per docents i personal de lleure.

 • BIBLIOREVOLUCIÓ: La Biblioteca escolar lidera el treball per Projectes que es realitza a l’Escola, fa de mediadora amb els diferents agents de la nostra Comunitat (CRP, BP, Assessora en BE de l’Ajuntament, TA…) i guia un procediment consensuat amb el claustre, per tal d’obtenir uns resultats òptims on tant l’alumne com la comunitat puguin gaudir d’un aprenentatge autònom i funcional, fa una difusió final de les seves experiències.

Biblioteca escolar. BiblioRevolució – projectes a mida

 • BIBLIOTECA DIGITAL: per tal de donar un bon servei als usuaris de la Comunitat Educativa hem començat a crear la nostra Biblioteca Digital. En el temps tan insòlit i canviant en què vivim la Biblioteca Escolar està obligada a evolucionar i adaptar-se a les necessitats de l’entorn més proper.  És des d’aquest vessant  que volem estar presents, no només com un espai físic, també virtualment continuant sent un suport per a la  comunitat.

Biblioteca Digital Escola Martinet