Relació famíla – escola

Relacions família – escola

Comunicació d’avisos i eventualitats

Preguem que tots els avisos es facin mitjançant una nota escrita. Eviteu els encàrrecs verbals a l’entrada o sortida.

 

Entrevistes amb els/les tutors/es o els/les especialistes

Es farà, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguiment del procés evolutiu i d’aprenentatge del vostre fill o filla. Les entrevistes les poden demanar els / les mestres o bé la família. En el cas que la família demani una entrevista ho haurà de comunicar al/a la mestre/a i aquest/a planificarà el millor moment per a realitzar-la. Les entrevistes es realitzaran dins l’horari que els / les mestres disposen per atendre a les famílies, que aquest curs 2015-16 es concreta en:

    • Tots els/les mestres: dimecres de 12.30 a 13.30 h.
    • Pot haver alguna excepcionalitat: algun/a mestre/a que per motius horaris propis dispòsarà d’un horari diferent. Es farà saber a les famílies implicades.
  •  

Cal dir, també, que la direcció del centre té un horari a la vostra disposició per tal de comentar aspectes generals, aquest és:

  • Director: dilluns de 9 a 10 h i hores concertades.
  • Cap d’Estudis: dimecres de 16.15 a 17 h i divendres d’11.30 a 12.30 h. 
  • Secretària: dilluns de 9 a 10 h i dimarts de 16 a 17 h.

Reunions d’aula

Al principi de cada curs, es farà una reunió amb els/les tutors/es dels/de les vostres fills/filles per tal de comentar els aspectes pedagògics i organitzatius dels grups-classe. Els dies de reunions es detallaran a l’inici del curs.

L’alumnat no pot assistir en aquestes reunions, l’AMPA de l’escola ofereix un servei d’acollida (gratuït) per als nens i nenes durant l’horari de la reunió.

Totes les reunions começaran a les 17 h.

 

  • Lliurament d’informes:
Educació infantil: finals de gener i finals de juny.

Educació primària:finals del primer, segon i tercer trimestre.

  • Col·laboracions puntuals de mares i pares

Al llarg del curs els / les mestres poden demanar l’ajuda de les famílies per a col·laborar en la realització de petites tasques com: organització de festes, col·laboració en tasques concretes de l’aula, gestió de fotografies, etc…