AMPA

L’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) és una associació, sense ànim de lucre, des d’on es recolza el projecte i la tasca educativa i de formació de l’escola, alhora que es participa en la gestió del centre i es vetlla per la qualitat educativa.
 
Més enllà dels guanys educatius de la vostra participació i implicació,
ser soci de l’AMPA implica uns avantatges, com ara:
 
 
• Estar directament informat/da de les decisions del Consell Escolar.
• Participar en les decisions i gestió de l’AMPA formant part de la Junta i/o assistint a les reunions i aportant idees, propostes i accions concretes.
• Facilitar la integració de les famílies en la proposta educativa, social
i cultural de l’escola i de Cornellà.
• Obtenció d’avantatges econòmics en les activitats extraescolars i totes aquelles organitzades per l’Ampa.
 
  
COMPOSICIÓ DE L’AMPA JUNTA DIRECTIVA (Setembre de 2018)
 
· Remei Guevara, Presidenta
 
· Ana Arribas, Secretària
 
· Carme Domínguez, Tresorera
 
 
Vocals:
 
Elena Llansà, Vocal
Esther Romagosa, Vocal
M.Jesús Moreno, Vocal
Silvia Lorenzana, Vocal
Sònia Egea, Vocal

 

L’AMPA es va constituir abans de l’inici de les activitats de l’escola per tal de poder organitzar els serveis que s’havien d’oferir a les famílies: Acollida del matí (a partir de les 7.30 h), Menjador Escolar i Activitats extraescolars (fins a les 6 de la tarda).

 
Principis de l’Associació:
 
Els conceptes que ens defineixen millor són: compromís, transparència i participació.
 
Compromís perquè creiem en el Projecte d’aquesta escola i en els seus nens i nenes, i ajudem en tot el possible per a què sigui una realitat.
 
Transparència és una altra màxima degut a què tots els pares i totes les mares han de saber les directrius i activitats que fem i farem.
 
I, finalment, participació per què l’AMPA és de totes les persones associades i no d’uns quants.