Consells escolars anteriors

Membres del consell anterior

 

Consell Escolar 2016 – data de constitució: 14 de desembre de 2016


 
President del Consell Escolar: Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis: Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar: Sra. M. Eugenia Cousiño
 
Representant de l’Ajuntament: Sra. Mercedes Fernández García
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis: Sr. Francisco Tena
 
Representant de l’AMPA: Sra. M. Dolors Romero
 
Representants del Sector Pares i Mares: Sra. Núria Caballero, Sr. Ismael Glück, Sra. Raquel Montero, Sra. Isabel Santero
  
Representants del Sector Mestres: Sr. Manuel Capitan, Sr. Xavi Malo, Sra. Elena Pueyo, Sra. Ana Ríos, Sra. Ana Sebastiá

 

Consell Escolar 2014 – data de constitució: 9 de desembre de 2014


 
President del Consell Escolar: Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis: Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar: Sra. M. Eugenia Cousiño
 
Representant de l’Ajuntament: Sr. Jordi García Guitard
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis: Sr. Francisco Tena
 
Representant de l’AMPA: Sra. M. Dolors Romero
 
Representants del Sector Pares i Mares: Sra. Núria Caballero, Sr. Ismael Glück, Sra. M. Carmen Gómez, Sra. Isabel Santero
  
Representants del Sector Mestres: Sr. Manuel Capitan, Sra. Elena Pueyo, Sra. Ana Ríos, Sra. Ana Sebastiá, Sra. Francesca Vílchez
 
 
 
 
 

Consell Escolar 2012 – data de constitució: 22 de gener de 2013


 
President del Consell Escolar: Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis: Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar: Sra. M. Eugenia Cousiño
 
Representant de l’Ajuntament: Sr. Jordi García Guitard
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis: Sr. Francisco Tena
 
Representant de l’AMPA: Sr. Ismael Glück
 
Representants del Sector Pares i Mares: Sra. Núria Caballero, Sra. M. Carmen Gómez, Sr. Manuel Nogales, Sra. Susana Sauras
  
Representants del Sector Mestres: Sr. Manuel Capitan, Sra. Isabel De Rioja, Sra. Marga Rey, Sra. Ana Ríos, Sra. Francesca Vílchez
 
 
 
 
 
Consell Escolar 2010 – data de constitució: 9 de desembre de 2010

 
President del Consell Escolar: Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis: Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar: Sra. M. Eugenia Cousiño
 
Representant de l’Ajuntament: Sr. Jordi García Guitard
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis: Sr. Francisco Tena
 
Representant de l’AMPA: Sr. Ismael Glück
 
Representants del Sector Pares i Mares: Sr. Manuel Martínez, Sra. Ingrid Roda, Sra. Isabel Rueda, Sra. Susana Sauras
 
Representants del Sector Mestres: Sra. Petra Cano, Sr. Manuel Capitan, Sra. Begoña Latorre, Sra. Marga Rey, Sra. Francesca Vílchez
 
 
 
 
 
Consell Escolar 2008 – data de constitució: 24 de novembre de 2008

 
President del Consell Escolar: Sr. Santiago Chacón (Director)
 
Cap d’Estudis: Sr. Xavier Bosque
 
Secretària del Consell Escolar: Sra. M. Eugenia Cousiño
 
Representant de l’Ajuntament: Sr. Jordi García Guitard
 
Representant del Personal d’Administració i Serveis: Sr. Francisco Tena
 
Representant de l’AMPA: Sr. Ismael Glück
 
Representants del Sector Pares i Mares: Sr. Manuel Martínez, Sr. Jordi Parrilla, Sra. Isabel Rueda
  
Representants del Sector Mestres: Sra. M. Eugenia Cousiño, Sra. Begoña Latorre, Sra. Francesca Vílchez