El projecte educatiu

Projecte educatiu

 

 

Definició

El projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle XXI.

 

La nostra missió

Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin conscìència d’allò que estan fent, de com ho estan fent i del per què ho fan. Volem oferir una educació oberta a la nostra societat basada en els valors de civilitat, creativitat i l’autonomia personal.

 

La nostra visió

Neix un projecte amb l’oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la realitat que ens envolta, que respongui més acuradament a les necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb més capacitat per resoldre’ls.

 

Els nostres trets d’identitat

El nostre objectiu és ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre.

Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, mestres i altres professionals.

Creiem en l’escola inclusiva, integradora de diferents cultures i ideologies, i respectuosa amb les diferents capacitats de cada alumne/a.

Veiem la necessitat del treball en grup, la cooperació i la solidaritat. L’intercanvi i interacció com instruments d’aprenentatge.

Els grans eixos sobre els quals gira l’escola són:

  • La pluralitat lingüística, fent de l’anglès una llengua d’ús quotidià a l’aula des del nivell de P3 i amb la participació en programes innovadors.
  • Fomentar i posar a l’abast de l’alumnat les tecnologies de la informació, l’audiovisual i la comunicació com a eina fonamental de l’aprenenatge.
  • Desenvolupar un projecte mediambiental, potenciador de valors per a la sostenibilitat i el consum racional, amb el reconeixement d’Escola Verda.
  • Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola. Necessitat d’afecte i col·laboració, també, extensible entre l’alumnat i les persones adultes.
  • Apostem per un projecte integral que inspirin totes les activitats que realitzem en el marc de l’escola tant en temps lectiu com extraescolar i/o complementari.