Aquesta metodologia que, de vegades, es presenta com a innovadora, té les seves arrels en un passat llunyà, però continua sent molt vàlida per donar respostes a les necessitats que presenta l’educació actual. Ens va semblar que optar per aquesta metodologia ens permetia afavorir la realització d’activitats tant individuals com col•lectives, significatives, relacionades amb l’entorn – que sovint utilitzem per aprofundir en els aprenentatges-, globalitzadores i autènticament educatives, perquè l’aprenentatge és elaborat pel propi alumnat.

El treball per projectes permet treballar el desenvolupament d’aspectes relacionats amb la recerca i el tractament de la informació i totes les competències de caràcter transversal.

El treball per projectes es porta a terme tant a l’educació infantil com en la primària.

Fotos Exposició /Treball a la classe/Activitats diverses (prehistòria/ sortides)