L’escola Mont-roig valora les possibilitats educatives de l’entorn i per tant valora la realització de sortides com una font important d’aprenentatge i alhora com un espai de convivència i desenvolupament de l’autonomia. Amb caràcter general es fan dues sortides d’un dia al llarg del curs fora de l’àmbit municipal (que requereixen per tant la utilització de transport)  i unes colònies de dos dies de durada i una nit  a l’Ed.Infantil i Cicle Inicial,  i de tres dies i dos nits a C.Mitjà i C.Superior. A banda es promou la realització de totes les sortides possibles a nivell de ciutat.

Les sortides que impliquen despesa tenen un caràcter voluntari pels i les alumnes, però són necessàries per a complementar les activitats del currículum.

Foto: Sortides I colonies (Dels diferents nivells I en diferents situacions: activitats, excursions, menjar, dormir…)