Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels i les estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic. Potencia la reflexió i la capacitat de raonament en l’alumnat, treballa diferents habilitats de pensament i promou la interiorització de valors que facilitin la convivència i l’autoconeixement.

En resum, pretén  convertir l’alumnat en éssers més atents al discurs, més reflexius, més raonables, és a dir, proporcionar-los les eines per millorar la seva capacitat de judici. No pretenem formar petits i petites  filòsofes, sinó persones que puguin parlar i pensar raonablement i, en conseqüència, que siguin més creatives i felices. Aquest projecte es treballa exclusivament a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial. Vam iniciar aquest projecte just el curs que vam començar el centre el curs 2007-08.