El treball per Ambients és una metodologia que fomenta l’autonomia dels infants i té en compte els seus interessos, ja que ells mateixos poden escollir cada dia a quin ambient volen assistir. Un ambient d’aprenentatge és un espai estructurat, preparat perquè esdevingui font d’aprenentatge, en ell s’hi articulen diversos elements i relacions.

En tots els ambients es treballen uns aspectes generals relacionats amb el desenvolupament de les capacitats pròpies de l’Educació Infantil, i uns altres de més específics relacionades amb les àrees curriculars.